Pin
Send
Share
Send


Riječ grupa proizlazi iz talijanskog koncepta Gruppo a odnosi se na mnoštvo bića ili stvari koje tvore a set , bilo materijalno ili mentalno gledano. Izraz se koristi u različitim poljima, kao i u matematika astronomija kemija sociologija informatika i the glazba .

Za matematiku, grupa je struktura formirana skupom , na čijim je elementima definiran zakon o binarnoj operaciji ili unutarnjem sastavu koji ispunjava određene algebarske uvjete.

U astronomiji se grupa naziva a mali broj galaksija koje su blizu jedna drugoj (na primjer, the Lokalna grupa gdje je Mliječni put ).

U području kemije, riječ grupa ima dvije uporabe. S jedne strane, nazovimo a kolona od periodična tablica elemenata , S druge strane je a funkcionalna cjelina koji se sastoji od određenih atoma čija prisutnost daje određeno svojstvo molekuli (funkcionalna skupina ).

društvena skupina to je, umjesto toga, podskupina kulture ili od tvrtke , Upotreba izraza vrlo je česta u sociologija .

Za korisnike usluga Internet , grupa je vrsta web mjesta na kojima postoje forumi i na kojima članovi mogu razmjenjivati ​​informacije.

Za kraj možemo napomenuti da a grupa ili bend To je skupina ljudi koja tumače glazbena djela. Na primjer, postoje grupe u svim glazbenim stilovima, poput rocka, popa, jazza ili bluesa. The Rolling Stones i The beatles Oni su glazbene grupe.

Pin
Send
Share
Send