Želim znati sve

Plošni kut

Pin
Send
Share
Send


Grčka riječ plošni kut Na španjolski je stigao kao plošni kut , koncept koji se koristi u području geometrija , Zove se dvostrani kut na prostorne dijelove koji su ograničeni parom poluplaniranja nastalih u istoj liniji.

Za predstavljanje dvostranog kuta potrebno je pribjeći dvama paralelograma koje imaju jedna strana zajednička , Ove figure omogućuju da simboliziraju dvije poluplanove koje, polazeći od istog ruba, stvaraju ovu vrstu kutova.

Ne zaboravite da je paralelogram definira se kao četverokut (a poligon koji ima četiri strane i četiri vrha) s karakteristikom da su mu dva para suprotnih strana jednaka i paralelna. Razumijemo s suprotnih strana, vrijedno pojašnjenja, za one koji nemaju zajedničku vršu. Izgled paralelograma vrlo je poseban, jer izgleda kao kvadrat koji je deformiran; U stvari, najčešći programi za uređivanje grafičkih slika imaju mogućnost promjene slika na taj način kako bi se postigli različiti efekti.

Drugi se koncept pojavljuje u vezi s plošni kut je rub , koje također pripada polju geometrije. To je linijski segment čiji je cilj ograničiti stranu (ili lice) ravnog lika. U grani geometrije poznate kao geometrija prostora, koja proučava brojke s volumenom koji se događaju, govori o rubu da bismo to nazvali segment u kojem su dva lica.

Iz pomoćne ravnine koja je okomita na liniju podrijetla, dobiva se dvoslojni kut čija je vrijednost jednaka amplitudi koja doseže manji kut proizveden od pola linija koje pripadaju različitim semiplanes .

Ukratko, može se reći da je dvoslojni kut prostorno područje oblikovano od dvije poluplastike s zajedničkom pravom. Lica ugla su poluplani, dok su njihova rub Spomenuta je uobičajena ravna. U međuvremenu je mjera najmanji njegov pravokutni kut.

Prema njihovim kutovi , moguće je razlikovati a konkavna dioda i a dvostrano konveksno , Konveksne diode, zauzvrat, mogu biti tup , ravno ili soprano , S druge strane, o karakteristikama njegovih pravokutnih kutova, može se govoriti dopunska dvostrana i komplementarna dioda .

S obzirom na ograničenja alata koji su na raspolaganju učenicima i nastavnicima u učionicama škola i fakulteta, prikazivanje dvostranih kutova na papiru i na ploči obično se ne vrši s relevantnom deformacijom koja bi poluplaneta uzrokovala perspektiva , ali nacrtani su tako aksonometrijski .

Sustav za predstavljanje figure grafički poznatih imenom aksonometrijska perspektiva sastoji se od upotrebe cilindrične ili paralelne projekcije za crtanje volumena ili geometrijskih elemenata u ravnini, tako da se njihovi proporcije (njihova visina, dužina i širina) održavaju duž svake tri osi na koju se projicira.

Drugim riječima, u knjigama o geometriji i u izvorima koje nalazimo na Internetu grafički je prikaz koncepta plošni kut ona nema realnu perspektivu, tj. onu koja bi imala stvar u stvarnom svijetu. Zahvaljujući ovom izvoru, moguće je izmjeriti strane poluplana i opseg ruba bez obzira na udaljenost kojoj su promatrači, jer je rezultat uvijek isti.

Pojam dihelera može se naći i u drugim poljima koja se nalaze izvan geometrije. Penjački centar čileanskog grada Iquique , kuća za ukrašavanje od Madrid (Španija ) i jedan poduzeće tehnološki od Zaragozi Taj naziv nose u svom nazivu.

Video: (Prosinac 2020).

Pin
Send
Share
Send