Pin
Send
Share
Send


Francuska riječ farma došao do naših jezik kao farma , To se naziva a ruralna zemlja u kojem se uzgajaju stoka ili se razvijaju poljoprivredni zadaci. Koncept se također koristi za imenovanje ustanove povezane s ovom vrstom aktivnosti.

Na primjer: "Vodili smo djecu na obilazak farme i oni su se divili životinjama.", „Moj djed ima farmu na kojoj je posvećen pravljenju sira od kozjeg mlijeka“, "Na periferiji grada postoji nekoliko farmi koje uzgajaju perad".

Iako je pojam vrlo širok i zauzvrat pomalo dvosmislen (budući da se može odnositi na različite vrste pothvata), može se reći da je općenito poljoprivredno gospodarstvo polje s određenom infrastrukturom koja dopušta proizvodnja i promet prehrambenih proizvoda , Farme mogu pripadati obitelji, tvrtki ili zajednici i imaju vrlo različitu veličinu.

Kokoši, guske, krave, konji, ovce, koze i zečevi neke su od životinja koje se uzgajaju na farmi, pored raznih biljnih vrsta. imanje i boravak to su drugi izrazi koji se prema kontekstu mogu upotrijebiti kao sinonim za farmu.

Zove se uzgajalište modela na onaj koji omogućava prikazivanje rada novih tehnologije , Obično su to prilozi poljoprivrednih škola ili istraživačkih centara.

poljoprivredno gospodarstvo Konačno, to je prostor u kojem se proizvodnja kombinira s pedagoškim radom, jer se studenti podučavaju različite aspekte vezane uz uzgoj životinje , do usjeva i prerade hrane.

Pin
Send
Share
Send